ˆ

Dostępność

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 • Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp1strzelce.edupage.org/
  Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01
  Data ostatniej aktualizacji: na bieżąco
  Status pod względem zgodności z ustawą
  Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10
  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aldona Ułasowiec
  E-mail:
  Telefon: 95 7632962
  Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
  Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
  Skargi i odwołania
  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
  1. Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
  2. Adres: ul. Jagiellończyka 10
   66-400 Gorzów Wielkopolski
  3. E-mail:
  4. Telefon: 957208412
  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Dostępność architektoniczna
  Dla uczniów i interesantów do budynku prowadzą cztery wejścia od strony ul. Ks. J. Popiełuszki. Jedno wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi otwierane są ręcznie.
  Szkoła składa się z czterech segmentów. Szczególnie w starej części szkoły bardzo duża liczba schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
  W dwóch spośród czterech segmentów toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W segmentach szkoły nie ma wind, pochylni, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W segmencie C dostępna jest platforma.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Udogodnienia
  Zmiany wprowadzone na szkolnej stronie internetowej zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności:
  • Na stronie głównej został wyeksponowany link umożliwiający pobranie czytnika ekranu dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Usunięto ze strony głównej elementy dynamiczne, które utrudniają koncentrację i mogą wywołać ataki padaczki.
  • Czcionka została zmieniona na czcionkę bezszeryfrową (CALIBRI),  interlinia 1,15.
  • Zastosowano akapity.
  • Umieszczono link do strony podmiotowej w BIP.
  • Umieszczono formularz kontaktowy w zakładce kontakt (na dole strony).
  • Zdjęcia będą zawierały informacje dotyczące tego, co widać na zdjęciu.
  • Filmiki publikowane na stronie internetowej będą miały automatycznie włączoną funkcję wyświetlania napisów.
  • Na dole strony umieszczono zakładkę Mapa strony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aldona Ułasowiec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-31 17:42:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Kram
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-31 17:45:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Kram
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-31 17:45:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o zapewnieniu dostępności

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aldona Ułasowiec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-31 10:30:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Kram
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-31 10:32:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Kram
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31 10:46:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »